Pensiunea Valea Cernei
Strada Principală 93A, Teliucu Superior +40 745 624 241

Tarife Pensiunea Valea Cernei


 

Având în vedere reducerile pe care le oferim grupurilor de turiști care ne sunt oaspeți minimum 2 zile, 

ori turiștilor care ne contactează direct, fără utilizarea aplicațiilor pentru rezervări,

vă rugăm să ne sunați la 0745624241 sau 0744711560 pentru a beneficia de cea mai bună ofertă!

CAZARE GRATUIT pentru copiii cu vârsta de până în 7 ani care nu necesită un loc de cazare/ pat, 

în limita a 1 copil la 2 părinți/ adulţi.

Reguli de cazare

 • Pentru securitatea oaspeţilor noştri cazarea se face, conform legii, numai în baza actelor de identitate pentru fiecare persoană cazată (card de identitate, buletin, paşaport, certificat de naştere - în cazul minorilor).
 • Pentru că ne dorim să vă simţiţi cât mai bine în mica noastră pensiune, și să nu fiți deranjați de ceilalți turiști, am stabilit un program de odihnă – între orele 14-17 şi 22-08.
 • Păstrăm, împreună, curăţenia în pensiune şi în curte. :) Deşeurile le colectăm selectiv (deşeuri menajere, plastic, metal, sticlă, hârtie, baterii uzate).
 • Ziua de cazare începe la ora 13.00, iar camera se eliberează la ora 11.00.
 • Pentru a evita rezervările false, vă rugăm confirmaţi telefonic până cel mai târziu la ora 14.00 în ziua sosirii ( telefoane 0744.560.711 sau 0745.624.241), faptul că veţi ajunge la Pensiune. Dacă nu veţi suna dumneavoastră, la ora 16 vă vom apela noi. În cazul în care nu răspundeţi la 3 apeluri consecutive, vom considera rezervarea anulată.
 • Orice obiect deteriorat sau distrus se va achita înainte de plecare. 
 • Camera se verifică în momentul eliberării.Pentru securitatea dumneavoastră, accesul pe proprietate și în clădiri este permis doar persoanelor cazate în unitatea turistică.
 • Pentru liniștea dumneavoastră în pensiune nu se organizează petreceri și nu se difuzează muzică în curte.
 • Pentru orice situaţie neprevăzută, cereţi ajutorul personalului pensiunii. Suntem aici pentru dumneavoastră şi vom încerca să vă fim de ajutor de fiecare dată.

Vă aşteptăm, cu mult drag! :)

Tel: 0745.624.241, 0744.560.711

 

 

We offer you FREE accommodation for children up to 7 years of age, up to 1 child per 2 parents / adults.

Accommodation rules:

 • For the security of our guests accommodation is made only on the basis of the identity document presented at registration for each person (identity card, bulletin, passport, birth certificate - for minors).
 • Because we want you to feel as good as possible in our small guesthouse, so that no other tourists disturb you, we set a rest schedule - between 14-16 and 22-08.
 • We protect toghether the cleanliness of the yard. :) We collect selectively waste: household waste, plastic, metal, depleted batteries. 
 • Check-in starting from 13.00, check-out at 11.00.
 • To avoid false reservations, please confirm by phone by 14.00 on the day of arrival (+4.0745.624.241) at the latest, that you will arrive at the Pension. If you do not call, at 16 o'clock we'll call you. If you do not respond to 3 consecutive calls, we will consider the reservation canceled.
 • Any damaged or destroyed item will be paid before departure.
 • The room is checked in the moment of departure.
 • For your security, access to property and buildings is allowed only for the tourist staying in the tourist establishment.
  For any unforeseen situation, ask for help from the pension staff. We are here for you and we will try to help you every time.

 

Come visit Transylvania! We offer you garlic, against vampires! :D

Tel: +4.0745.624.241 (Enghlish speaking), 0744.560.711

 

Site-ul nostru folosește cookies pentru a putea oferi o experiență minunată. Detalii